O firmi

Kompanija HL HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER proizvođač IBEKA –PANTO proizvoda osnovana je 1878. godine u Nemačkoj, a smeštena je u samoj Hamburškoj luci. Taj položaj pruža mogućnost direktnog istovara sirovina sa brodova u fabričke silose. Važno je napomenuti da su sve sirovine koje se koriste za izradu finalnih proizvoda poreklom od renomiranih svetskih proizvođača, kao i da sve komponente podležu procesu termičke obrade, što je jako važno za zdravstvenu ispravnost proizvoda. O kvalitetu i tehnološkoj ispravnosti proizvoda svedoče brojni certifikati, od kojih možemo izdvojiti ISO 9001 koji se odnosi na kontrolu kvalitete proizvoda i HACCP koji se odnosi na kontrolu kritičnih tačaka u procesu proizvodnje. Preko 125 godina duga tradicija i iskustvo u ishrani životinja mnogo su doprineli postizanju vrhunskih rezultata, što ih svrstava u svetski vrh proizvođača stočne hrane.

Ukupna proizvodnja je najvećim delom usmerena na nemačko tržište – oko 80 %, dok je ostalih 20 % proizvodnje namenjeno izvozu. Izvoz je započet pre 15 godina i od tada se konstantno širi. Danas je IBEKA –PANTO aktivan po celom svetu u kooperaciji sa raznim firmama ili vlastitim firmama u preko 35 zemalja. Pre svega se izvozi u zemlje EU (Švedska, Norveška, Danska, Holandija), zatim u istočnu i jugoistočnu Europu, Afriku, Aziju, Južnu Ameriku.

IBEKA