Dopunske smeše

Živina

Svinje

Premium program za svinje

Preživari

DSMK (30%) je dopunska smeša za ishranu krava muzara u laktaciji. Namenjena je za gazdinstva koja imaju žitarice, a nemaju proteinska hraniva. Sadrži kvalitetna proteinska hraniva i mineralno- vitaminski kompleks. Pojednostavljuje pripremu(mešanje) hrane. Za postizanje dobre mlečnosti i pravilne funkcije reproduktivnog trakta, mora se poštovati preporučeni odnos DSMK (30%) i žitarica:

Krave muzare mlečnosti većom od 20kg mleka/dan (18% prot): DSMK(30%) 45% : 54% kukuruzne prekrupe (žitarice)

Krave muzare mlečnosti od 13-20kg mleka/dan (15% prot): DSMK(30%) 32% : 68% kukuruzne prekrupe (žitarice)

Krave muzare mlečnosti manjom od 13kg mleka/dan (12% prot): DSMK(30%) 18% : 82% kukuruzne prekrupe (žitarice)

  • Proizvodi se u brašnastom obliku
  • Pakovanje 10kg i 25kg
Vidi deklaraciju