Tenen farm logo 2
Tenen Farm, čija je glavna delatnost proizvodnja konzumnih jaja, je osnovana 2015. godine.

Na farmi, koja je kapacitata 220.000 koka nosilja u 4 odvojena objekta, instalirana je najnovija tehnologaija za ovu vrstu proizvodnje.

Sva 4 objekta su opremljena opremom BIG DUTCHMANN – Nemacka.

Osim ova 4 proizvodna objekta na farmi se nalaze i dva magacinska objekta, od kojih je jedan objekat-hladnjaca.

Mašina za klasiranje jaja je proizvođača MOBA-Holand proizvodnog kapaciteta od 28.000 jaja/satu.